مطالب درسی

مطالب درسی

جهت دریافت فصول 1تا5 درس ریاضی هفتم به همراه جواب عضو کانال تلگرام ما بشوید

100% رایگان

کمترین حجم

آدرس کانال تلگرام ::Telegram.me/matalebdarsiiii@


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۶ ، ۱۸:۵۹
امیرحسین صالحی
۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۶ ، ۱۸:۴۹
امیرحسین صالحی

آدرس وبلاگ اینستاگرام و تلگرام  وبلاگ 

آدرس صفحه ی اینستاگرام: instagram.com//matalebdarsi


آدرس کانال تلگرام: Telegram.me//matalebdarsiiii


مطالب درسی      وبلاگی درباره ی مطالب درسی تمام دروس در تمام پایه های تحصیلی 😊

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۶ ، ۲۱:۲۹
امیرحسین صالحی

http://uplod.ir/cqsgfmax3no5/فناوری_نانو.docx.htm


مطالبی درباره ی فناوری نانو

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۱۸:۳۱
امیرحسین صالحی

http://uplod.ir/8c0cvh2xl7t6/بهداشت_روانی.docx.htm


مطالبی درباره ی هفته ی بهداشت روان     

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۱۸:۲۸
امیرحسین صالحی

http://uplod.ir/0nr9j9djdqjn/سفر_آب_روی_زمین.docx.htm


مطالبی درباره ی سفرآب  روی زمین    درس ششم علوم هفتم


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۱۸:۲۵
امیرحسین صالحی

http://uplod.ir/qka21gpulucm/مواد_غذایی_و_سهم_هر_یک.pptx.htm


power point  مواد غزایی و سهم هر یک از آنها

نویسنده و طراح : امیرحسین صالحی


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۱۸:۰۹
امیرحسین صالحی

جبر و معادله

الگوی های عددی :

معمولا در مسائل ریاضی یا حتی زندگی روزمره با دسته های خاصی از اعداد مواجه می شویم که بین ان ها روابطی منطقی برقرار است. در یک سری از اعداد مهم ترین نکته پیدا کردن الگوی مناسب برای ان سری می باشد که این الگوی مناسب را پس از چند تکرار و رابطه ی بین اعداد با جمله ی nام نمایش می دهند 

 

 

عبارت های جبری:

در جای خالی عدد مناسب قرار دهید:          5=.....+3

این سوال و مانند ان را بارها در دوران دبستان دیده اید. اگر در یک عبارت حساب به جای استفاده از اشکالی نظیر دایره و مستطیل و...از حروف لاتین استفاده می کنیم. ان گاه یک عبارت جبری به دست می اید. پس یک عبارت جبری شامل یک یا چند حرف انگلیسی و عدد و عمل هایی مثل جمع ضرب تقسیم یا تفریق می باشد. به وسیله روابط اصلی در حساب  و استفاده ی مناسب از هر حرف میتوان بسیاری  از جملات و عبارات .کلامی را نیز به یک عبارت جبری تبدیل کرد


نکته :

هر گاه یک عدد و یک حرف یا چند حرف در یک دیگر ضرب شوند بهتر است از نوشتن عمل ضرب صرف نظر نماییم.زیرا ممکن است عمل     با حرف انگلیسی(ایکس)    به عنوان یک متغیر اشتباه شود پس هر گاه بین یک عدد و یک یا چند حرف هیچ علامتی نباشد منظور همان علامت ضرب است.

 

یک جمله ای جبری :

اگر در یک عبارت جبری بین حروف اعداد فقط از علامت ضرب استفاده شود ان گاه به ان عبارت یک جمله ای

جبری می گویند.

باید توجه داشته باشید که عدد بر حروف لاتین مقدم است هر یک جمله ای از دو قسمت اصلی تشکیل شده است :

1-قسمت عددی (ثابت)           2-قسمت حرفی (متغیر)

اگر در یک جمله ی جبری قسمت عددی نداشته باشیم یعنی قسمت عددی ان جمله 1 می باشد پس اگر ضریب یک جمله ی جبری 1 باشد ان را نمی نویسیم. البته باید توجه داشته باشید در بدست اوردن عبارت جبری باید عدد تحویل بدهیم.

 

یک جمله ای های متشابه:

اگر قسمت حرفی یک جمله ای های جبری به طور کامل مانند هم باشند به ان ها یک جمله ای های متشابه می گویند پس می توان نتیجه گرفت قسمت عددی در جملات متشابه هیچ تاثیری در متشابه بودن نخواهد داشت وهمچنین جملات متشابه  جملاتی هستند که دارای متغیرهای یکسان یعنی(شبیه به هم)باشند.

 

ضرب یک عدد در یک جمله ای جبری:

در ضرب یک عدد در یک جمله ای ها فقط قسمت عددی ان ها را مانند ضرب معمولی در هم ضرب می کنیم.

 

چند جمله ای جبری:

اگر دو یا چند یک جمله ای غیر متشابه را با هم جمع(یا تفریق) کنیم یک چند جمله ای جبری خواهیم داشت.

ضرب یک عدد در یک چند جمله ای (خاصیت توزیع پذیری یا پخشی)}

در ضرب یک عدد در یک چند جمله ای به این صورت عمل می کنیم که عدد مورد نظر را در هر یک از جملات چند جمله ای ضرب می کنیم.

 

معادله :

از تساوی یک عبارت جبری با یک مقدار عددی یا با یک عبارت جبری متشابه دیگر (معادله) می گویند.


هر معادله به ازای مقادیر خاصی از متغیرها درست می باشد که به ان ها جواب معادله می گویند.


در معادله به متغیری که می خواهیم ان را پیدا کنیم (مجهول)می گوییم.


در حل معادله باید متغیر (مجهول) را در یک طرف تساوی قرار داده و مقادیر عددی (ثابت) را به طرف دیگر تساوی انتقال می دهیم.


نکته * نکته * نکته:

 

قوانین حل معادله

به ویژگی های زیر که در یک تساوی به حل معادله می تواند کمک کند دقت نمایید:

1-به دو طرف تساوی می توان یک مقدار مساوی اضافه کرد.


2-از دو طرف یک تساوی می توان یک مقدار مساوی کم کرد.


3-دو طرف تساوی را می توان در یک عدد ضرب کرد .


4-دو طرف تساوی را می توان بر یک طرف غیر صفر تقسیم کرد. 


نکته * نکته * نکته:

جابه جا کردن کل عبارت سمت راست تساوی  با کل عبارت سمت چپ تساوی تاثیری در حل معادله ندارد.معمولا برخی از افراد هنگام حل معادله وقتی جای عبارت های دو تساوی را عوض می کنند همه ی عبارات را در منفی نیز ضرب می کنند که فقط کارشان را سخت تر می کنند .با توجه به نکته ی بالا نیازی به انجام این کار نیست.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۱۸:۰۳
امیرحسین صالحی

یک روز صبح سازمان هوا شناسی دمای چند شهر را به صورت زیر اعلام کرد:

تهران : 12درجه بالای صفر

اصفهان:8 درجه بالای صفر


اردبیل:5 درجه زیر صفر


سراب :2درجه زیر صفر


شاید از خود بپرسید دمای زیر صفر به چه معنی است و چگونه ان را نشان می دهند؟قرار می گذاریم دمای بالای صفر را با علامت مثبت(+)و دمای زیر صفر را با علامت منفی(-) نشان می دهیم


مطالب مهم:


کوچک ترین مقسوم علیه هر عدد طبیعی عدد1 است .


در مبحث اعداد صحیح هیچ گاه دو عدد بدون حائل(جداکننده) در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند .


در نوشتن اعداد مثبت می توان علامت (+) را حذف کرد یعنی اعداد بدون علامت همان اعداد مثبت هستند.مانند: 19=19+


عدد صفر را نه مثبت در نظر می گیریم ونه منفی.


در اعداد منفی هر چه از صفر دورتر می شویم مقدار ان کاهش می یابد .


پس نتیجه می گیریم عدد(1_)بزرگترین عدد صحیح منفی است اما کوچکترین عدد صحیح منفی مشخص نیست.


محور اعداد صحیح :

محور خط راستی است که ان را به قسمت های مساوی تقسیم کرده و نقطه ای به نام مبداء روی ان در نظر می گیریم(منظور همان صفر است)سمت راست را با اعداد مثبت و سمت چپ را با اعداد منفی عدد گذاری می نماییم.


مقایسه اعداد صحیح :

*اگر هر دو عدد مثبت باشند ان گاه عددی بزرگتر است که از صفر دورتر باشد.

*اگر هر دو عدد منفی باشند ان گاه عددی بزرگتر است که به صفر نزدیک تر باشد.

*اگر دو عدد با علامت های مختلف باشند ان گاه اعداد مثبت همواره از اعداد منفی بزرگترند.


قرینه ی یک عدد صحیح :

با توجه به محور عددهای صحیح در مقابل هر عدد صحیح مثبت یک عدد صحیح منفی قرار داردکه فاصله انها تامبداءبرابر است


جمع اعداد صحیح :

اگر دو عدد مثبت باشند حاصل جمع انها مانند جمع دو عدد طبیعی است

در جمع دو عدد با علامت های مختلف حاصل جمع برابر است با تفاضل ان دوعدد با علامت عددی که مقدار ان(بدون علامت) بیش تر است.

اگر دو عدد منفی باشند حاصل جمع انها مانند جمع دو عدد طبیعی است البته با علامت منفی.


تفریق اعداد صحیح:

*در تفریق اعداد صحیح می توانیم ابتدا تفریق را به جمع تبدیل کنیم سپس حاصل جمع را بدست اوریم به این صورت که در هر تفریق عدد اول را با قرینه عدد دوم جمع کنیم.


چند نکته مهم در ضرب و تقسیم اعداد صحیح :


1-حاصل ضرب هر عدد صحیح در صفر برابر صفر است.


2-حاصل ضرب هر عدد صحیح در1 برابر خود ان عدد است.


3-حاصل تقسیم هر عدد صحیح بر 1 برابر خود ان عدد است.

4-حاصل ضرب هر عدد صحیح در(1_)برابرقرینه ی ان عدداست .


5-حاصل تقسیم هر عدد صحیح بر(1-)برابر قرینه ی ان عدداست.


6-حاصل تقسیم عدد0 بر هر عدد صحیح غیر صفربرابر صفراست.


 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۱۸:۰۱
امیرحسین صالحی

فصل اعداد صحیح :

در این فصل درباره ی عدد های علامت دار منفی و مثبت توضیح خواهیم داد در این اعداد فرمول هایی وجود دارد برای جمع بستن برای مثال:(+7)_(9_)=16-


دلیل اینکه عدد مورد نطر ما 16- آمده این است این است که من تفریق را به جمع تبدبل کردیم راه حل این است:باید عدد اول را نوشتیم بعد به جای علامت تفریق علامت جمع را گذاشتیم بعد قرینه ی عدد دوم را می نویسمو بعد اعداد را جمع می کنیم نمونه:16_=(7+)_(9_) -------(-9)+(-7)=16-,

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۱۷:۵۹
امیرحسین صالحی